AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Volledige bescherming. Gratis voor elke host. Alleen op Airbnb.

Aansprakelijkheidsverzekering tot $ 1.000.000 USD

Je bent beschermd, ook in het zeldzame geval dat een gast letsel oploopt.

Schadebescherming van $ 1.000.000 USD

We vergoeden door gasten veroorzaakte schade aan je ruimte en bezittingen, waaronder waardevolle spullen.

Bescherming tegen huisdierschade

Maak je geen zorgen: onverwachte schade door viervoeters is gedekt.

Bescherming tegen specialistische-schoonmaakkosten

We vergoeden onverwachte schoonmaakkosten.

Inkomensverliesbescherming

Als je bevestigde reserveringen annuleert vanwege schade, vergoedt Airbnb de misgelopen inkomsten.

Binnen 14 dagen indienen

Je hebt nu 14 dagen om schade te melden, zelfs als je ruimte constant is geboekt.

Snellere vergoedingen

Hosts ontvangen een snellere vergoeding voor schade door gasten (gemiddeld binnen negen dagen).

Snellere hulp voor Superhosts

Superhosts krijgen voorrang via een speciale hulplijn.

AirCover vind je uitsluitend op Airbnb

AirbnbConcurrenten
Aansprakelijkheidsverzekering tot $ 1.000.000 USD
Schadebescherming van $ 1.000.000 USD
Bescherming tegen schade door huisdieren
Bescherming tegen specialistische-schoonmaakkosten
Inkomensverliesbescherming
Binnen 14 dagen indienen
Snellere vergoedingen
Snellere hulp voor Superhosts
AirCover-voordelen in vergelijking met de gratis voordelen van onze beste concurrenten.
Altijd inbegrepen en altijd gratis wanneer je verhuurt.

Antwoord op je vragen

Kun je niet vinden wat je zoekt? Ga naar ons Helpcentrum.
vind je meer informatie over de voordelen van AirCover, evenals de algemene voorwaarden.

Aan de slag als host op Airbnb

Kom erbij. Wij helpen je stap voor stap.