AirCover voor hosts

Volledige bescherming.
Altijd inbegrepen en altijd gratis.
Alleen op Airbnb.

Identiteitsverificatie van gasten

Met ons uitgebreide verificatiesysteem controleren we gegevens als de naam, het adres en het identiteitsdocument om de identiteit van gasten op Airbnb te bevestigen.

Screening van boekingen

Onze screeningtechnologie beoordeelt boekingen op honderden factoren. Ze blokkeert bepaalde boekingen om de kans op storende feestjes en schade aan eigendommen te verkleinen.

Drie miljoen USD schadebescherming

Als gasten niet betalen voor de schade aan je woning en bezittingen, kun je op de Bescherming voor hosts bij materiële schade terugvallen voor een vergoeding tot wel $ 3 miljoen USD.

Kunst en kostbaarheden

Vergoeding voor beschadigingen aan kunst of waardevolle zaken

Auto en boot

Vergoeding voor schade aan auto's, boten en andere watervoertuigen die bij je woning geparkeerd staan of aangemeerd liggen

Schade door huisdieren

Vergoeding voor schade die is veroorzaakt door het huisdier van een gast

Inkomensverlies

Als je Airbnb-boekingen moet annuleren vanwege schade van gasten, krijg je een vergoeding voor de gederfde inkomsten.

Grondige schoonmaak

Ontvang een vergoeding voor extra schoonmaakkosten voor het verwijderen van vlekken of rookgeur.

Aansprakelijkheidsverzekering tot een miljoen Amerikaanse dollar

Bescherming in het zeldzame geval dat gasten letsel oplopen of hun bezittingen beschadigd raken of gestolen worden.

Noodlijn 24/7

Wanneer je je onveilig voelt, kun je dag en nacht via onze app contact opnemen met speciaal opgeleide veiligheidsmedewerkers.

Meer informatie over hoe AirCover voor hosts je beschermt en eventuele uitsluitingen die van toepassing zijn.

AirCover vind je uitsluitend op Airbnb

Airbnb
Concurrenten
Identiteitsverificatie van gasten
Screening van boekingen
drie miljoen USD schadebescherming
Kunst en kostbaarheden
Auto en boot
Schade door huisdieren
Inkomensverlies
Grondige schoonmaak
Aansprakelijkheidsverzekering tot een miljoen Amerikaanse dollar
Noodlijn 24/7
De vergelijking is gebaseerd op openbare informatie en gratis aanbiedingen van de grootste concurrenten per oktober 2022.

Antwoord op je vragen

Kun je niet vinden wat je zoekt? Ga naar ons Helpcentrum.

De supermakkelijke manier om je plek op Airbnb te adverteren

Met Airbnb Start is het een fluitje van een cent om je ruimte op Airbnb te zetten, want een Superhost begeleidt je van A tot Z.