Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Juridische termen

Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen in Europa

Voor het laatst bijgewerkt op: 21 augustus 2023

Deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen voor Europa gelden voor jou als je land van verblijf of vestiging zich binnen de Europese Economische Ruimte ('EER') bevindt of Zwitserland is. Als je land van verblijf of vestiging zich buiten de EER bevindt of niet Zwitserland is, vind je hier de Voorwaarden voor cadeaubonnen die voor jou gelden.

Deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen voor Europa ('Voorwaarden voor cadeaubonnen') zijn van toepassing op je gebruik van Airbnb-cadeaubonnen ('Cadeaubonnen') op het Airbnb-platform. Je gebruik van Cadeaubonnen en de diensten op het Airbnb-platform is onderhevig aan de Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') van Airbnb. Als je een niet-gedefinieerde term in deze Voorwaarden voor cadeaubonnen ziet, heeft deze dezelfde definitie als in de Voorwaarden.

Claimen en verzilveren.

Je moet een Airbnb-account met een goede reputatie hebben om een Cadeaubon te kunnen gebruiken; je kunt via een van de volgende links een Cadeaubon aan je Airbnb-account toevoegen: airbnb.fr/cadeau (Frankrijk); airbnb.it/gift (Italië); airbnb.de/einloesen (Duitsland); airbnb.es/regalo (Spanje - Spaans); airbnb.cat/regal (Spanje - Catalaans); airbnb.at/einloesen (Oostenrijk - Duits); fr.airbnb.be/cadeau (België - Frans); airbnb.be/cadeau (België - Nederlands); airbnb.fi/lahja (Finland); airbnb.ie/gift (Ierland); airbnb.nl/cadeau (Nederland); airbnb.se/present (Zweden); hr.airbnb.com/gift (Kroatië); airbnb.com.ee/gift (Estland); airbnb.gr/gift (Griekenland); airbnb.lv/gift (Letland); airbnb.lt/gift (Litouwen); airbnb.lu/gift (Luxemburg - Frans); de.airbnb.lu/gift (Luxemburg - Duits); airbnb.pt/gift (Portugal); sk.airbnb.com/gift (Slowakije); airbnb.si/gift (Slovenië). Als je een Cadeaubon aan je Airbnb-account toevoegt, wordt de volledige waarde van de Cadeaubon op je Airbnb-account weergegeven als het Cadeaubonsaldo. Het saldo van een Cadeaubon kan alleen worden gebruikt voor de aankoop van diensten die worden geleverd via Airbnb Ireland UC en zijn gelieerde ondernemingen via het Airbnb-platform. Een boeking die met een Cadeaubon is betaald, wordt van je Cadeaubonsaldo afgetrokken; alle ongebruikte Cadeaubonnen blijven op je Airbnb-account staan tot ze opgebruikt zijn. Als een aankoop het saldo van je bestaande Cadeaubon overschrijdt, moet het resterende bedrag worden betaald met een andere betaalmethode. Je kunt het saldo van je Cadeaubon bekijken door in te loggen op je Airbnb-account.


Er zijn geen kosten van welke aard dan ook van toepassing op Cadeaubonnen, en Cadeaubonnen en het bijbehorende saldo vervallen niet. Deze Voorwaarden voor cadeaubonnen blijven van toepassing totdat het volledige saldo van je Cadeaubon is opgebruikt.

Beperkingen.

Cadeaubonnen die in Europa zijn gekocht, kunnen alleen worden gebruikt door personen die in een van de volgende landen wonen: Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, België, Finland, Ierland, Nederland, Zweden, Kroatië, Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slowakije en Slovenië. Je moet ook een geldige betaalmethode hebben die is uitgegeven in het land waar je woont.

Cadeaubonnen mogen niet worden gebruikt voor het voldoen van de kosten die verbonden zijn aan het wijzigen van bestaande boekingen, en ook niet voor het kopen van andere Cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen niet worden aangevuld, doorverkocht, overgedragen voor waarde of ingewisseld voor geld, behalve voor zover wettelijk vereist. Voor online gekochte Cadeaubonnen (maar niet in de winkel) geldt een herroepingsrecht (ook wel 'bedenktijd' genoemd) van 14 dagen na aankoop. Zodra een Cadeaubon aan je Airbnb-account is toegevoegd, eindigt de bedenktijd onmiddellijk en kan de waarde van de Cadeaubon niet worden overgedragen aan een andere persoon of een ander Airbnb-account; het saldo van een Cadeaubon op een Airbnb-account kan niet worden uitbetaald of worden overgezet naar een ander Airbnb-account.

Risico van verlies.

Je moet Cadeaubonnen behandelen als contant geld. Zodra we een digitale Cadeaubon elektronisch verzenden naar de koper of aangewezen ontvanger, of een fysieke Cadeaubon overdragen aan de koper of aangewezen ontvanger (al naargelang het geval), draagt de koper of aangewezen ontvanger het risico van verlies en eigendom voor de Cadeaubon. We zijn niet verantwoordelijk als je een Cadeaubon verliest of als deze gestolen, vernietigd of zonder jouw toestemming gebruikt wordt.

Fraude.

Airbnb behoudt zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen, waaronder weigering om een Cadeaubon te verstrekken of het saldo daarvan beschikbaar te stellen, bij het vermoeden van fraude. We hebben het recht om het account van een lid te sluiten en de kosten op een alternatieve betaalmethode in rekening te brengen als een frauduleuze Cadeaubon wordt ingewisseld en/of wordt gebruikt voor aankopen op het Airbnb-platform.

Beperking van aansprakelijkheid.

In het geval dat een Cadeaubon niet werkt, is onze aansprakelijkheid en jouw verhaalsmogelijkheid beperkt tot een vervangende Cadeaubon, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving.

Beëindiging; verklaring van afstand

Je recht op een Cadeaubon komt te vervallen als je deze Voorwaarden voor cadeaubonnen niet naleeft of wanneer je Airbnb-account wordt verwijderd of geschorst. Bij beëindiging moet je alle gebruik van de Cadeaubon staken en kunnen we je toegang tot een eventueel saldo van de Cadeaubon intrekken. Het niet handhaven of afdwingen van je strikte naleving van deze Voorwaarden voor cadeaubonnen betekent niet dat wij afstand doen van onze rechten.

Geschillen.

Een geschil of claim met betrekking tot Cadeaubonnen wordt opgelost in overeenstemming met het artikel Toepasselijk recht en rechtsgebied in de Voorwaarden.

Algemene voorwaarden.

In de EER worden Cadeaubonnen uitgegeven door:

Airbnb Ireland UC

8 Hanover Quay

Dublin 2, D02 DP23

Ierland

Door Cadeaubonnen uit te geven, biedt Airbnb Ireland UC betalingsdiensten (namelijk het uitgeven van betaalinstrumenten en het uitvoeren van betalingsopdrachten) die alleen kunnen worden gebruikt voor de aanschaf van een zeer beperkte selectie diensten.

Voor informatie over Cadeaubonnen of het saldo ervan log je in op je Airbnb-account of neem je contact met ons op via:

  • +44 2033181111 (Engels)
  • +33 184884000 (Frans)
  • +49 30 30 80 83 80 (Duits)
  • +39 0699366533 (Italiaans)
  • +34 911234567 (Spaans)

Op deze Voorwaarden voor cadeaubonnen is de Ierse wetgeving van toepassing, en je aankoop, ontvangst en/of verzilvering van een Cadeaubon is onderworpen aan de Ierse wetgeving, tenzij anders vermeld in het artikel Toepasselijk recht en rechtsgebied in de Voorwaarden. Airbnb kan deze Voorwaarden voor cadeaubonnen op elk moment wijzigen. Wijzigingen in deze Voorwaarden voor cadeaubonnen vinden alleen plaats om een belangrijke reden, zoals een wijziging in de toepasselijke wetgeving of in de gebruiksmogelijkheden van de Cadeaubon. Wanneer we in deze Voorwaarden voor cadeaubonnen belangrijke wijzigingen aanbrengen, plaatsen we de herziene Voorwaarden voor cadeaubonnen op het Airbnb-platform en passen we de datum aan bij 'Voor het laatst bijgewerkt op:' bovenaan deze Voorwaarden voor cadeaubonnen. We stellen je ook ten minste 30 dagen vóór de datum waarop deze wijzigingen van kracht worden per e-mail op de hoogte van alles wat er gewijzigd is, en we informeren je over je recht om je overeenkomst met Airbnb in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen. Tenzij je je overeenkomst met Airbnb beëindigt vóór de datum waarop de herziene Voorwaarden voor cadeaubonnen van kracht worden, betekent de voortzetting van je toegang tot of gebruik van het Airbnb-platform dat je akkoord gaat met de herziene Voorwaarden voor cadeaubonnen. Alle algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan.

Gerelateerde artikelen

Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden