OVERZICHT VERZEKERING

Verzekeringsprogramma voor Japan

Wat is het verzekeringsprogramma voor Japan?

Het verzekeringsprogramma voor Japan dekt gevallen waarin de host* aansprakelijk is of andere kosten heeft in verband met letsel van anderen of schade aan eigendommen van anderen als gevolg van het delen van woningen via het Airbnb-platform, en gevallen waarin de host schade oploopt als gevolg van schade aan eigendommen door het verblijf van de gast *. In gevallen waarin eigendommen van de host schade oplopen als gevolg van het verblijf van de gast, is de verzekeringsdekking van toepassing wanneer het geschil tussen de host en de gast niet onderling kan worden opgelost en de host contact opneemt met Airbnb.

Het verzekeringsprogramma voor Japan is een verzekeringsprogramma dat wordt onderschreven door Sompo Japan Insurance Inc.

Hosts hoeven geen verzekeringspremies te betalen om te genieten van het verzekeringsprogramma voor Japan.

Raadpleeg de volgende informatie over de verzekeringsdekking van het verzekeringsprogramma voor Japan.

Verzekeringstermijn

Deze verzekeringstermijn van het huidige verzekeringsprogramma loopt van 31 juli 2023 tot 31 juli 2024.

Toepassingsgebied en voorwaarden


Toepassingsgebied en voorwaarden voor het aanvragen van de verzekering voor hosts in Japan


Toepassingsgebied en voorwaarden voor het aanvragen van de verzekering voor hosts in Japan
Vergoeding voor schade aan eigendommen van de host
Met inachtneming van de geldende voorwaarden en uitsluitingen voorziet het verzekeringsprogramma voor Japan in een vergoeding van schade aan de accommodatie* en persoonlijke eigendommen van de host* als gevolg van het verblijf van een gast*. De verzekeringsdekking voor schade aan een woning die de host huurt of beheert, valt mogelijk onder de aanvullende dekking die hieronder wordt beschreven.

Vergoeding voor aansprakelijkheid van de host voor letsel of materiële schade
Het verzekeringsprogramma voor Japan dekt ook de aansprakelijkheid van hosts wanneer een gast of anderen letsel of materiële schade oplopen wanneer de gast in een woning verblijft die via het Airbnb-platform geboekt is en die veroorzaakt is door het bedrijf dat de woning deelt.*

Vergoeding van kosten voor de host als gevolg van betalingen aan anderen voor ongevallen waarbij sprake is van letsel of materiële schade
Wanneer de host kosten maakt vanwege een ongeval waarbij een gast of anderen lichamelijk letsel of materiële schade oplopen, vallen die kosten mogelijk onder de dekking van het verzekeringsprogramma voor Japan. Het ongeval is alleen gedekt wanneer dit is veroorzaakt door het bedrijf dat de woning deelt en plaatsgevonden heeft terwijl de gast verbleef in de accommodatie die via het Airbnb-platform geboekt is. Elke hierboven beschreven dekking is onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en uitsluitingen van het verzekeringsprogramma voor Japan.

1. Gedekte accommodatie

Het verzekeringsprogramma voor Japan dekt de accommodatie die de host bezit, huurt of beheert voor het bedrijf dat woningen deelt.

(*) Accommodatie wordt gedefinieerd als faciliteiten die zijn goedgekeurd op grond van de Hotel Business Act, gecertificeerd zijn op grond van de National Strategic Special Zones Act of aangemeld zijn op grond van de Housing Accommodation Business Act, of andere faciliteiten waarin vergelijkbare accommodatie wordt aangeboden, mits aan alle volgende vereisten is voldaan:
 • De faciliteiten zijn eigendom van de host, worden gehuurd door de host of worden beheerd door de host.
 • De faciliteiten worden geadverteerd op de website van Airbnb.
 • De faciliteiten zijn geboekt en gebruikt door een persoon die heeft ingestemd met de servicevoorwaarden van Airbnb en de website van Airbnb heeft gebruikt. Onder accommodatie verstaan we stacaravans, bussen, campers, boomhutten en andere faciliteiten die geparkeerd staan en als accommodatie worden gebruikt. Boten en vaartuigen zijn eveneens inbegrepen indien die als accommodatie worden gebruikt.


2. Host/hosts

(*) Hosts worden gedefinieerd als personen die actief zijn binnen het bedrijf dat woningen deelt en die over een vergunning beschikken of anderszins wettelijke toestemming hebben.

3. Gast/gasten

(*) Gasten worden gedefinieerd als gebruikers van het bedrijf dat woningen deelt, met inbegrip van degenen die door de gebruiker zijn uitgenodigd en degenen die samen gebruikmaken van het bedrijf dat woningen deelt.

(*) Onder woning delen wordt verstaan een hotelbedrijf zoals uiteengezet in de Hotel Business Act (Wet nr. 138 uit 1948), een bedrijf zoals uiteengezet in de National Strategy Special Area Act (Wet nr. 107 uit 2013), een accommodatiebedrijf zoals uiteengezet in de Housing Accommodation Business Act (Wet nr. 65 uit 2017) of een ander soortgelijk accommodatiebedrijf, en alle activiteiten die binnen of buiten een dergelijke accommodatie in verband met de bovenstaande diensten worden uitgevoerd.
Vergoeding voor schade aan eigendommen van de host
Met inachtneming van de geldende voorwaarden en uitsluitingen voorziet het verzekeringsprogramma voor Japan in een vergoeding van schade aan de accommodatie* en persoonlijke eigendommen van de host* als gevolg van het verblijf van een gast*. De verzekeringsdekking voor schade aan een woning die de host huurt of beheert, valt mogelijk onder de aanvullende dekking die hieronder wordt beschreven.

Vergoeding voor aansprakelijkheid van de host voor letsel of materiële schade
Het verzekeringsprogramma voor Japan dekt ook de aansprakelijkheid van hosts wanneer een gast of anderen letsel of materiële schade oplopen wanneer de gast in een woning verblijft die via het Airbnb-platform geboekt is en die veroorzaakt is door het bedrijf dat de woning deelt.*

Vergoeding van kosten voor de host als gevolg van betalingen aan anderen voor ongevallen waarbij sprake is van letsel of materiële schade
Wanneer de host kosten maakt vanwege een ongeval waarbij een gast of anderen lichamelijk letsel of materiële schade oplopen, vallen die kosten mogelijk onder de dekking van het verzekeringsprogramma voor Japan. Het ongeval is alleen gedekt wanneer dit is veroorzaakt door het bedrijf dat de woning deelt en plaatsgevonden heeft terwijl de gast verbleef in de accommodatie die via het Airbnb-platform geboekt is. Elke hierboven beschreven dekking is onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en uitsluitingen van het verzekeringsprogramma voor Japan.

1. Gedekte accommodatie

Het verzekeringsprogramma voor Japan dekt de accommodatie die de host bezit, huurt of beheert voor het bedrijf dat woningen deelt.

(*) Accommodatie wordt gedefinieerd als faciliteiten die zijn goedgekeurd op grond van de Hotel Business Act, gecertificeerd zijn op grond van de National Strategic Special Zones Act of aangemeld zijn op grond van de Housing Accommodation Business Act, of andere faciliteiten waarin vergelijkbare accommodatie wordt aangeboden, mits aan alle volgende vereisten is voldaan:

 • De faciliteiten zijn eigendom van de host, worden gehuurd door de host of worden beheerd door de host.
 • De faciliteiten worden geadverteerd op de website van Airbnb.
 • De faciliteiten zijn geboekt en gebruikt door een persoon die heeft ingestemd met de servicevoorwaarden van Airbnb en de website van Airbnb heeft gebruikt. Onder accommodatie verstaan we stacaravans, bussen, campers, boomhutten en andere faciliteiten die geparkeerd staan en als accommodatie worden gebruikt. Boten en vaartuigen zijn eveneens inbegrepen indien die als accommodatie worden gebruikt.

 • 2. Host/hosts

  (*) Hosts worden gedefinieerd als personen die actief zijn binnen het bedrijf dat woningen deelt en die over een vergunning beschikken of anderszins wettelijke toestemming hebben.

  3. Gast/gasten

  (*) Gasten worden gedefinieerd als gebruikers van het bedrijf dat woningen deelt, met inbegrip van degenen die door de gebruiker zijn uitgenodigd en degenen die samen gebruikmaken van het bedrijf dat woningen deelt.

  (*) Onder woning delen wordt verstaan een hotelbedrijf zoals uiteengezet in de Hotel Business Act (Wet nr. 138 uit 1948), een bedrijf zoals uiteengezet in de National Strategy Special Area Act (Wet nr. 107 uit 2013), een accommodatiebedrijf zoals uiteengezet in de Housing Accommodation Business Act (Wet nr. 65 uit 2017) of een ander soortgelijk accommodatiebedrijf, en alle activiteiten die binnen of buiten een dergelijke accommodatie in verband met de bovenstaande diensten worden uitgevoerd.

  Verzekeringsdekking

  De bovengrens die van toepassing is tijdens de verzekeringsperiode is ¥ 100.000.000 JPY per ongeval, met een aantal uitzonderingen.

  Uitsluitingen van dekking  Belangrijkste items die niet gedekt zijn door het verzekeringsprogramma voor Japan (clausules met betrekking tot de vergoeding van schade aan eigendommen van de host)
  Items die geen deel uitmaken van de accommodatie:

  • Valuta, geld, onbewerkte edelmetalen, bankbiljetten of waardepapieren.
  • Land, water of enige andere stof in of op het land. Dit is echter niet van toepassing op verbeteringen aan het land bestaande uit landschapsinrichting, wegen en trottoirs (maar is wel van toepassing op toegevoegde grond of grond onder dergelijke eigendommen) of water dat in een afgesloten tank, een leidingsysteem of andere verwerkingsapparatuur zit.
  • Dieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vee en huisdieren.
  • Staand hout en gewassen.
  • Vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen en satellieten. Dit geldt echter niet voor vaartuigen die niet als accommodatie worden geëxploiteerd en gebruikt.
  • Voertuigen. Dit geldt echter niet voor voertuigen die niet als accommodatie worden geëxploiteerd en gebruikt.
  • Ondergrondse mijnen of mijnschachten of accommodaties binnen deze mijnen of schachten.
  • Dammen en dijken.
  • Accommodaties in transit.
  • Transmissie- en distributielijnen verder dan 305 m van de accommodatie.


  • Belangrijkste gevallen waarbij de verzekering niet uitkeert:
  • Oorlog, gebruik van geweld door een vreemd land, revolutie, een staatsgreep, burgeroorlog, gewapende opstand of andere soortgelijke incidenten of rellen.
  • Schade veroorzaakt door straling, een explosie of andere schade als gevolg van een kernreactie of het verval van de atoomkern van splijtstofmateriaal of kernmateriaal, radioactieve elementen, radio-isotopen of materialen die met dergelijke materialen verontreinigd zijn of een ongeval dat daaraan kan worden toegeschreven, met uitzondering van kernreacties of nucleair verval van atoomkernen van radio-isotopen voor medisch, wetenschappelijk of industrieel gebruik.
  • Terrorisme.
  • Feitelijk of dreigend kwaadwillig gebruik van giftige biologische of chemische materialen.
  • Schade die optreedt vóór of na het verblijf van de gast in de accommodatie die via het Airbnb-platform is geboekt.
  • Schade die door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van hosts is veroorzaakt.
  • etc.
  Items die geen deel uitmaken van de accommodatie:

 • Valuta, geld, onbewerkte edelmetalen, bankbiljetten of waardepapieren.
 • Land, water of enige andere stof in of op het land. Dit is echter niet van toepassing op verbeteringen aan het land bestaande uit landschapsinrichting, wegen en trottoirs (maar is wel van toepassing op toegevoegde grond of grond onder dergelijke eigendommen) of water dat in een afgesloten tank, een leidingsysteem of andere verwerkingsapparatuur zit.
 • Dieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vee en huisdieren.
 • Staand hout en gewassen.
 • Vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen en satellieten. Dit geldt echter niet voor vaartuigen die niet als accommodatie worden geëxploiteerd en gebruikt.
 • Voertuigen. Dit geldt echter niet voor voertuigen die niet als accommodatie worden geëxploiteerd en gebruikt.
 • Ondergrondse mijnen of mijnschachten of accommodaties binnen deze mijnen of schachten.
 • Dammen en dijken.
 • Accommodaties in transit.
 • Transmissie- en distributielijnen verder dan 305 m van de accommodatie.

 • Belangrijkste gevallen waarbij de verzekering niet uitkeert:

 • Oorlog, gebruik van geweld door een vreemd land, revolutie, een staatsgreep, burgeroorlog, gewapende opstand of andere soortgelijke incidenten of rellen.
 • Schade veroorzaakt door straling, een explosie of andere schade als gevolg van een kernreactie of het verval van de atoomkern van splijtstofmateriaal of kernmateriaal, radioactieve elementen, radio-isotopen of materialen die met dergelijke materialen verontreinigd zijn of een ongeval dat daaraan kan worden toegeschreven, met uitzondering van kernreacties of nucleair verval van atoomkernen van radio-isotopen voor medisch, wetenschappelijk of industrieel gebruik.
 • Terrorisme.
 • Feitelijk of dreigend kwaadwillig gebruik van giftige biologische of chemische materialen.
 • Schade die optreedt vóór of na het verblijf van de gast in de accommodatie die via het Airbnb-platform is geboekt.
 • Schade die door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van hosts is veroorzaakt.
 • etc.
 • Meest voorkomende gevallen waarin de verzekering niet uitbetaalt (clausules inzake aansprakelijkheid en door de host gemaakte kosten)


  • Oorlog, gebruik van geweld door een vreemd land, revolutie, een staatsgreep, burgeroorlog, gewapende opstand of andere soortgelijke incidenten of rellen.
  • Schade veroorzaakt door straling, een explosie of andere schade als gevolg van een kernreactie of het verval van de atoomkern van splijtstofmateriaal of kernmateriaal, radioactieve elementen, radio-isotopen of materialen die met dergelijke materialen verontreinigd zijn of een ongeval dat daaraan kan worden toegeschreven, met uitzondering van kernreacties of nucleair verval van atoomkernen van radio-isotopen voor medisch, wetenschappelijk of industrieel gebruik.
  • Schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag van hosts.
  • Onkosten of aansprakelijkheid jegens gezinsleden die bij hosts inwonen, behalve in gevallen waarin de host aansprakelijk is of onkosten maakt vanwege betalingen aan dergelijke gezinsleden voor schade aan een accommodatie die de host huurt of beheert.
  • Kosten of aansprakelijkheid voor het oplopen van een lichamelijke beperking van werknemers van hosts tijdens het verrichten van werkzaamheden voor hosts.
  • Wanneer er een speciale overeenkomst is betreffende schadevergoeding tussen de host en een andere persoon, wordt de aansprakelijkheid bepaald door een dergelijke overeenkomst.
  • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid veroorzaakt door afvalwater of emissies.
  • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid vanwege beroepswerkzaamheden van advocaten, geregistreerde buitenlandse advocaten, gecertificeerde publieke accountants, belastingaccountants, architecten, ontwerpers, grond- en huisvestingonderzoekers, juridische en administratieve dienstverleners, dierenartsen of andere vergelijkbare personen.
  • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid als gevolg van het bezit, het gebruik of het beheer van een vliegtuig, auto, vaartuig of voertuig die niet deel uitmaken van de vermelde accommodatie, met uitzondering van schade als gevolg van het gebruik of beheer van een auto, vaartuig of voertuig, zolang deze als onderdeel van de accommodatie worden vermeld.
  • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid als gevolg van de bouwwerkzaamheden van een accommodatie die de host huurt of beheert, zoals renovatie, uitbreiding of sloop, met uitzondering van gevallen waarin de host de werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd.
  • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid als gevolg van de vernietiging van een accommodatie die de host huurt of beheert, veroorzaakt door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, tsunami's of andere natuurverschijnselen, behalve in gevallen waarin de schade is veroorzaakt door brand.
  • etc.

 • Oorlog, gebruik van geweld door een vreemd land, revolutie, een staatsgreep, burgeroorlog, gewapende opstand of andere soortgelijke incidenten of rellen.
 • Schade veroorzaakt door straling, een explosie of andere schade als gevolg van een kernreactie of het verval van de atoomkern van splijtstofmateriaal of kernmateriaal, radioactieve elementen, radio-isotopen of materialen die met dergelijke materialen verontreinigd zijn of een ongeval dat daaraan kan worden toegeschreven, met uitzondering van kernreacties of nucleair verval van atoomkernen van radio-isotopen voor medisch, wetenschappelijk of industrieel gebruik.
 • Schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag van hosts.
 • Onkosten of aansprakelijkheid jegens gezinsleden die bij hosts inwonen, behalve in gevallen waarin de host aansprakelijk is of onkosten maakt vanwege betalingen aan dergelijke gezinsleden voor schade aan een accommodatie die de host huurt of beheert.
 • Kosten of aansprakelijkheid voor het oplopen van een lichamelijke beperking van werknemers van hosts tijdens het verrichten van werkzaamheden voor hosts.
 • Wanneer er een speciale overeenkomst is betreffende schadevergoeding tussen de host en een andere persoon, wordt de aansprakelijkheid bepaald door een dergelijke overeenkomst.
 • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid veroorzaakt door afvalwater of emissies.
 • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid vanwege beroepswerkzaamheden van advocaten, geregistreerde buitenlandse advocaten, gecertificeerde publieke accountants, belastingaccountants, architecten, ontwerpers, grond- en huisvestingonderzoekers, juridische en administratieve dienstverleners, dierenartsen of andere vergelijkbare personen.
 • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid als gevolg van het bezit, het gebruik of het beheer van een vliegtuig, auto, vaartuig of voertuig die niet deel uitmaken van de vermelde accommodatie, met uitzondering van schade als gevolg van het gebruik of beheer van een auto, vaartuig of voertuig, zolang deze als onderdeel van de accommodatie worden vermeld.
 • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid als gevolg van de bouwwerkzaamheden van een accommodatie die de host huurt of beheert, zoals renovatie, uitbreiding of sloop, met uitzondering van gevallen waarin de host de werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd.
 • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid als gevolg van de vernietiging van een accommodatie die de host huurt of beheert, veroorzaakt door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, tsunami's of andere natuurverschijnselen, behalve in gevallen waarin de schade is veroorzaakt door brand.
 • etc.
 • Verzekeringsclaims

  Schademelding


  Als de host merkt dat de gast of een derde partij letsel of materiële schade heeft veroorzaakt, moet de host Airbnb daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het kan namelijk zo zijn dat de schade onder de verzekering valt. Merkt de host schade op aan een accommodatie die in bezit is van de host, en komen de host en de gast niet binnen 72 uur na het eerste contactmoment over de schade tot een oplossing? Dan moet de host Airbnb onmiddellijk op de hoogte brengen van het voorval. Het kan namelijk zo zijn dat de schade onder de verzekering valt.

  Aanvraag om afgifte van verzekeringspolis


  In dit overzicht van het verzekeringsprogramma voor Japan staan niet alle voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen van de verzekeringspolis. Wil je een kopie van de verzekeringspolis? Stuur dan je Airbnb-accountgegevens naar Aon Japan Ltd..

  Verzekeraar


  Sompo Japan Insurance Inc.