Bedrijfsgegevens

Provider van de website:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ierland

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell en Andrea Finnegan
Btw-nummer: IE9827384L
Handelsregisternummer: (Irish Companies Registration Office) IE 511825

Neem contact met ons op:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.be/help/contact_us

Opdrachtnemende partij voor betalingsservices met woon- of vestigingsplaats in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Rusland:

Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
Londen
EC2M 4RB
Verenigd Koninkrijk

Bedrijfsnummer: 09392688
Directie: Quent Rickerby, Bart Rubin en Sam Shrauger

Airbnb Payments UK Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financiële Gedragsautoriteit als een Elektronisch Geldinstituut met referentienummer 900596.

Contracterende partij voor betalingsdiensten voor gebruikers die in de Europese Economische Ruimte wonen of gevestigd zijn:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg

Bedrijfsnummer: B230618
Directie: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin en Sam Shrauger

Airbnb Payments Luxembourg S.A. is geautoriseerd en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") met referentienummer Z21.

Je kunt het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie hier raadplegen: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Airbnb is niet verplicht om een alternatieve entiteit voor geschillenbeslechting te gebruiken om geschillen met consumenten op te lossen.

Informatie over gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers in de Europese Unie:

Krachtens artikel 24, lid 2, van de Verordening digitale (DSA) diensten moeten onlineplatforms uiterlijk op 17 februari 2023 en vervolgens om de zes maanden "informatie over de gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers van de dienst in de Unie” publiceren.

In overeenstemming met de bepalingen van de DSA, met inbegrip van overweging 77, hebben we onze gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers in de Europese Unie voor de periode 1 februari 2023 - 31 juli 2023 berekend op ongeveer 38.8M.

We zullen alle ontwikkelingen blijven volgen en om de zes maanden informatie publiceren over de gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers van onze dienst in de Europese Unie in overeenstemming met artikel 24, lid 2, van de DSA.