Ga direct naar inhoud
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Spring naar belangrijkste inhoud voor hulp

Wat zijn de Airbnb Content Richtlijnen?

Door content te plaatsen op de openbare pagina's van Airbnb, ga je akkoord met deze richtlijnen en andere beleidsregels van Airbnb. We behouden ons het recht voor om content te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, die in strijd is met deze richtlijnen, onze Gebruiksvoorwaarden, onze Waarden van de Community, of voor elke andere reden die ons goeddunkt.

In geval van herhaalde of ernstige schendingen kunnen we de betreffende account(s) schorsen of permanent deactiveren.

Je kan de content rechtstreeks melden of contact met ons opnemenom content te melden die deze richtlijnen lijkt te schenden.

De volgende content is nooit toegestaan op Airbnb:

 • Content met als enig doel om te adverteren, of andere commerciële content zoals bedrijfslogo's, links en bedrijfsnamen
 • Spam, ongewenst contact of content die herhaaldelijk op storende wijze wordt gedeeld
 • Content die illegale of schadelijke activiteiten steunt, of content die godslasterend, vulgair, aanstootgevend, bedreigend of intimiderend is
 • Discriminerende content (bekijk ons Anti-discriminatiebeleid voor meer informatie)
 • Pogingen om zich als een andere (rechts)persoon of een ander account voor te doen, waaronder een medewerker van Airbnb
 • Content die illegaal is of de rechten van een andere (rechts)persoon schendt, waaronder intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht
 • Content met daarin de details of uitkomsten van een Airbnb-onderzoek
 • Content waaruit de locatie van een advertentie opgemaakt kan worden, of andere content die een persoonlijk veiligheidsrisico met zich meebrengt voor een lid van de Airbnb-community

Hieronder staan overtredingen die specifiek verband houden met een bepaald type content op Airbnb:

Advertentietitels

 • Advertentietitels die geen relevante informatie bieden over het type advertentie, de stijl of de ervaring
 • Advertentietitels met symbolen of emoji's

Advertentie- of profielpagina's

 • Advertenties en profielen met frauduleuze, valse of misleidende details

Communitycentrum

 • Content die niets met het onderwerp te maken heeft, waarin geen vraag wordt gesteld of waarin geen kennis wordt geboden als antwoord op een vraag die onderdeel is van een grotere discussie
 • Provoceren (trollen) of community-leden herhaaldelijk tot mikpunt maken

Recensies

 • Recensies die niet de persoonlijke ervaring van de schrijver of van zijn reisgenoten vertegenwoordigen
 • Recensies die zijn geschreven tegen betaling, voor aanvullende diensten of voor een kortingstarief
 • Recensies die onder de dreiging van afpersing zijn geschreven (bekijk ons Afpersingsbeleid voor meer informatie)

Aangepaste URL's

 • Superhosts kunnen op Airbnb een aangepaste URL aanmaken voor een individuele advertentie, en verhuurders die professionele verhuurtools gebruiken, kunnen een aangepaste URL maken voor hun professionele marketingpagina.
 • Meer informatie over hetbeleid voor aangepaste URL's.