Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Regels

Belastingdocumenten van Airbnb

Airbnb geeft jaarlijks verschillende types inkomsten/informatieve en Amerikaanse belastingdocumenten uit. Het type document dat je ontvangt, is afhankelijk van de betaling die je via ons platform ontvangt.

Opmerking: mogelijk krijg je verschillende belastingdocumenten, elk voor de aangifte van andere soorten betalingen.

Overzicht belastingdocument

Deze tabel geeft een korte samenvatting van de verschillende belastingdocumenten die door Airbnb zijn uitgegeven. Ga voor meer informatie naar de relevante secties op deze pagina.

Type document

Betaalwijze

Betalingsdrempel

Document beschikbaar per

1099-K

Airbnb-hosts of co-hosts die Amerikaans staatsburger zijn of belastingplichtig in de VS met inkomsten uit boekingen en/of ervaringen.

Meer dan $ 20.000 en meer dan 200 boekingen voor het kalenderjaar 2022.

Voor kalenderjaar 2023, zie informatie over 1099-K op deze pagina.

Op 31 januari volgend op het kalenderjaar waarover aangifte moet worden gedaan.

1099-MISC

Hosts of co-hosts die Amerikaans staatsburger of belastingplichtig in de VS zijn en andere belastbare inkomsten hebben van onder andere bonussen, beloningen, Airbnb-claims en andere betalingen.

Luxury Retreats-hosts of co-hosts die belastingplichtig zijn in de VS en huur en andere betalingen ontvangen.

$ 600 USD of meer in totaal tijdens het kalenderjaar.

Op 31 januari volgend op het kalenderjaar waarover aangifte moet worden gedaan.

1099-NEC

Airbnb-serviceverleners, waaronder fotografen, vertalers en andere serviceverleners die Amerikaans staatsburger of belastingplichtig in de Verenigde Staten zijn.

$ 600 USD of meer in totaal tijdens het kalenderjaar.

Op 31 januari volgend op het kalenderjaar waarover aangifte moet worden gedaan.

1042-S-formulier

Niet-Amerikaanse hosts die een W-8-formulier hebben ingediend en Amerikaanse betalingen hebben ontvangen.

$ 1 of meer

Op 15 maart volgend op het kalenderjaar waarover aangifte moet worden gedaan.

1099-K-formulier

Op het 1099-K-formulier staan de bruto betalingstransacties die namens jou door Airbnb worden verwerkt. Als Third Party Settlement Organization (TPSO) wordt Airbnb door de Internal Revenue Service (IRS) en de belastingdienst van de betreffende staat verplicht om een 1099-K-formulier af te geven aan Amerikaanse staatsburgers of hosts die belastingplichtig zijn in de VS en boven de 1099-K-aangiftedrempels zitten.

Meer informatie over Amerikaanse belastingaangifte voor hosts en Amerikaanse belastingaangifte voor co-hosts. Je kunt ook de veelgestelde vragen over belastingen bekijken.

Op 23 december 2022 kondigde de IRS een vertraging aan in een wijziging van de aangiftedrempels die als onderdeel van het American Rescue Plan van 2021 werden aangenomen voor externe transactie-organisaties, die van kracht zouden zijn voor de belastingaangifte over 2022.

Het resultaat van de vertraging betekent dat Airbnb geen 1099-K-formulieren hoeft in te dienen volgens de drempel van $ 600 USD. Voor het kalenderjaar 2022 geven we daardoor alleen 1099-K-formulieren uit volgens de drempel van meer dan $ 20.000 USD en meer dan 200 boekingen.

Wanneer geeft Airbnb een 1099-K-formulier uit?

Als je aan de Amerikaanse belastingaangiftevereisten voor een belastingjaar voldoet, ontvang je je belastingformulier per post en/of is dit formulier uiterlijk op 31 januari na het kalenderjaar waarover je aangifte moet doen, beschikbaar onder Belastingen in je account.

Wie komt er in aanmerking voor een 1099-K-formulier?

Voor het kalenderjaar 2022 krijg je een 1099-K-formulier als je aan een of meer van de volgende aangiftedrempels van de IRS voldoet:

 • Je hebt meer dan $ 20.000 USD aan bruto uitbetalingen ontvangen en had meer dan 200 boekingen in kalenderjaar 2022.
 • Er zijn Amerikaanse belastingen ingehouden op je betalingen.
 • Je woonstaat/district heeft een lagere aangiftedrempel voor inkomstenbelastingen (zie onderstaande lijst met staten/districten).

Staten/districten met lagere aangiftedrempels

De volgende staten/districten hebben een aparte lagere aangiftedrempel: District of Columbia, Illinois, New Jersey, Maryland, Massachusetts, Missouri, Vermont en Virginia. Als je aan de aangiftedrempel van een staat voldoet, maar niet aan de drempel van de IRS, wordt het 1099-K-formulier alleen bij je staat ingediend.

Je 1099-K-formulier begrijpen

Voor hosts (eigenaren van advertenties)

Bruto betalingstransacties: Op het 1099-K-formulier staan de bruto betalingstransacties die namens jou via het Airbnb-platform worden verwerkt. De gemelde bedragen vertegenwoordigen bruto boekingstotalen (inclusief Airbnb-belastingen/Airbnb-toeslagen + eventuele schoonmaakkosten/doorberekende belastingen die je ons opdroeg te innen en aan jou te betalen + uitbetalingen aan co-hosts) en resolutiebetalingen die je van gasten hebt ontvangen.

De bedragen worden gerapporteerd vóór aftrek van extra Airbnb-kosten/-commissies. De totale bedragen worden niet aangepast voor boekingswijzigingen en annuleringen die zijn gemaakt na aankomst van de gasten. Uitbetalingen die via de uitbetalingsfunctie voor co-hosts met co-hosts worden gedeeld, hebben geen invloed op het bedrag dat de eigenaar van de advertentie moet opgeven voor belastingdoeleinden; het 1099-K-formulier van de host bevat het volledige bruto boekingsbedrag.

We raden je aan een belastingadviseur in te schakelen om te weten hoe je je 1099-K op je belastingaangifte en eventuele inhoudingen kunt melden.

Voorbeeld

 • $ 100 per nacht x vijf nachten

$ 500

 • Schoonmaakkosten

$ 90

 • Lokale belastingen/toeslagen (doorberekeningskosten, enz.)

$ 10

= totale aangifte op 1099-K-formulier van de host

$ 600

 • Airbnb-servicekosten

-$ 18

 • Uitbetalingen voor co-hosts

-$ 114,40

= netto-uitbetaling aan host

$ 467,60

Voor co-hosts

Betalingstransacties: op het 1099-K-formulier staan de betalingstransacties die namens jou via het Airbnb-platform worden verwerkt. De gerapporteerde bedragen vertegenwoordigen het bedrag dat je hebt ontvangen zoals gespecificeerd door de eigenaar van de advertentie.

De totale bedragen worden niet aangepast voor boekingswijzigingen en annuleringen die zijn gemaakt na aankomst van de gasten. We raden je aan een belastingadviseur in te schakelen om te weten hoe je je 1099-K op je belastingaangifte en eventuele inhoudingen kunt melden.

Inhouding federale inkomstenbelasting

Als federale inkomstenbelasting is ingehouden, staat het totale ingehouden bedrag voor het betreffende kalenderjaar in Box 4. We houden alleen federale inkomstenbelastingen in als dit wettelijk verplicht is. Hieronder staan veelvoorkomende redenen waarom we federale inkomstenbelastingen inhouden:

 • We hadden je Amerikaanse fiscale identificatienummer niet op het moment van uitbetaling.
 • De IRS verplichtte ons om dit te doen.

Meer informatie over inhouding van belasting in de VS.

Meerdere Airbnb-accounts met hetzelfde fiscale identificatienummer

Als je meerdere Airbnb-accounts hebt met hetzelfde fiscale identificatienummer, tellen we de brutotransactiebedragen en totaalbedragen van de boekingen bij elkaar op om te controleren of je aan de aangiftedrempels van de IRS en/of de staat voldoet.

Ligt het totaalbedrag van je boekingen boven de aangiftedrempel, dan krijg je voor elk van je accounts een 1099-K-formulier. Als je bijvoorbeeld vier accounts hebt, ontvang je vier 1099-K-formulieren.

Eén Airbnb-account met meerdere belastingplichtigen

Zijn er meerdere fiscale identificatienummers aan je account gekoppeld én dus meerdere 1099-formulieren verstrekt, dan moet je de totaalbedragen van alle 1099-formulieren bij elkaar optellen. Dit moet overeenkomen met het totaalbedrag van je transactiegeschiedenis.

Als een host uitbetalingen voor co-hosts heeft ingesteld, voegt de co-host(s) de belastinggegevens toe en ontvangt diegene een eigen 1099-formulier vanuit het eigen Airbnb-account.

Je 1099-K-formulier controleren

Gebruik je inkomstenoverzicht en/of transactiegeschiedenis in je account om te controleren of je 1099-K-formulier klopt.

Inkomstenoverzicht

 • Bruto-inkomsten: komt overeen met vak 1a op je formulier 1099-K. Dit omvat het nachttarief, schoonmaakkosten, belastingen die worden geïnd en aan je worden doorgegeven (doorbelasting) en resoluties.
 • Airbnb-servicekosten: vertegenwoordigt de totale kosten die worden afgetrokken van je bruto-inkomsten.
 • Aanpassingskolom: toont eventuele aanpassingen aan je uitbetalingen.

Transactiegeschiedenis

 • Selecteer op het tabblad Afgeronde uitbetalingen het relevante tijdsbestek (bijvoorbeeld: januari 2022 – december 2022).
 • Selecteer vervolgens in het keuzemenu CSV exporteren CSV-bestand downloaden.
 • Open het CSV-bestand en filter de kolom Inkomstenjaar voor het belastingjaar.
 • Schakel onder de kolom Type het vinkje bij Resolutieaanpassing en Uitbetaling uit.
 • Het bruto aan te geven inkomen is het totaal van de kolommen Bedrag en Servicekosten voor hosts en moet overeenkomen met Box 1a van je 1099-K-formulier.

Als er negatieve aanpassingen zijn, moet je deze uitsluiten, omdat je met het 1099-K-formulier vóór eventuele aanpassingen aangifte doet voor bruto-transacties. Negeer de andere kolommen, zoals Schoonmaakkosten/Bedrijfskosten/Toeristenbelasting.

Opmerking:

 • Als je ook een 1099-MISC-formulier hebt ontvangen, worden deze transacties opgenomen in het inkomstenoverzicht en de transactiegeschiedenis.
 • Zijn er meerdere fiscale identificatienummers aan je gebruikersaccount gekoppeld én dus meerdere 1099-formulieren verstrekt, dan moet je de totaalbedragen van alle 1099-formulieren bij elkaar optellen. Dit moet overeenkomen met het totaalbedrag van je transactiegeschiedenis.

  1099-MISC-formulier

  Het 1099-MISC-formulier is een belastingdocument dat Airbnb afgeeft aan Amerikaanse burgers/belastingplichtige inwonende hosts of co-hosts die andere belastbare inkomsten van Airbnb ontvangen. Op dit formulier staan over het algemeen promotiebetalingen, bonussen, beloningen en resolutiebetalingen van Airbnb. Deze worden als belastbare betalingen gezien en zijn niet opgenomen in het 1099-K-formulier en/of 1099-NEC-formulier.

  Luxury Retreats-hosts of co-hosts die Amerikaans staatsburger/belastingplichtig zijn en in een kalenderjaar $ 600 of meer hebben verdiend, krijgen een 1099-MISC-formulier. De bedragen op het 1099-MISC-formulier zijn bruto (vóór aftrek van onze commissie/toeslagen).

  Opmerking: als je voor de belasting een C of S Corporation bent (dus ook een LLC die als C of S Corporation gezien wordt), ben je mogelijk vrijgesteld van het 1099-MISC-formulier. Dit staat op je W-9-formulier.

  1099-NEC-formulier

  Het 1099-NEC-formulier is een belastingdocument dat Airbnb afgeeft aan dienstverleners die Amerikaanse burgers of belastingplichtig in de VS zijn, zoals fotografen, vertalers en conciërges die in een kalenderjaar in totaal $ 600 of meer ontvangen. De bedragen op dit formulier zijn exclusief eventuele Airbnb-servicekosten (naargelang van toepassing).

  Opmerking: als je voor de belasting een C of S Corporation bent (dus ook een LLC die als C of S Corporation gezien wordt), ben je mogelijk vrijgesteld van het 1099-MISC-formulier. Dit staat op je W-9-formulier.

  Als je geen Airbnb-host bent en services voor Airbnb verleent, maar door een externe leverancier bent gecontracteerd, wordt je belastingdocument uitgegeven door die externe leverancier. Het documenttype dat je van die derde partij ontvangt, is afhankelijk van hun belastingclassificatie en aangiftevereisten.

  1042-S-formulier

  Het 1042-S-formulier is een belastingdocument dat Airbnb afgeeft aan niet-Amerikaanse burgers/belastingplichtige inwonende hosts (Airbnb en Luxury Retreats) die een W-8-formulier hebben ingediend en inkomsten van Airbnb ontvangen die afkomstig zijn uit de VS. De bedragen op het 1042-MISC-formulier zijn bruto (vóór aftrek van onze commissie/toeslagen).

  Waar vind ik belastingdocumenten die aan mij zijn verstrekt?

  Als er een belastingdocument aan je is verstrekt, kun je een kopie ervan in je Airbnb-account krijgen.

  • Klik op je profielfoto en selecteer Account.
  • Selecteer op de pagina Account Belastingen.
  • Selecteer onder het tabblad Belastingplichtigen het pictogram >
  • Het tabblad Belastingdocumenten toont een lijst met belastingdocumenten die aan jou zijn verstrekt (tot vier jaar terug)

  Je kunt ook alle belastingdocumenten op gebruikersaccountniveau vinden:

  • Klik op je profielfoto en selecteer Account.
  • Selecteer op de pagina Account Belastingen.

  Ga naar het tabblad Belastingdocumenten om een lijst te zien van alle belastingdocumenten die de afgelopen vier jaar aan jou zijn verstrekt.

  Problemen met belastingdocumenten oplossen

  Neem contact met ons op als je transacties niet overeenkomen met je belastingdocumenten, of als de naam, het fiscale identificatienummer of het bedrag op je belastingdocument niet klopt.

  Opmerking: we kunnen een formulier alleen aanpassen als we door eigen controle bevestigen dat bepaalde gegevens niet kloppen.

  Had je iets aan dit artikel?

  Gerelateerde artikelen

  Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
  Inloggen of aanmelden