Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Hoe voeg ik belastingen toe aan mijn advertenties?

  Airbnb heeft speciale tools om het je makkelijker te maken belastingen aan je advertentie toe te voegen.

  Belastingen aan je advertentie toevoegen

  Wanneer je als host je btw-identificatienummer en relevante registratiegegevens voor de toeristenbelasting hebt verstrekt, mag je waarschijnlijk via onze professionele verhuurtools rechtstreeks belastingen innen bij gasten. Met deze functie kun je het soort belasting instellen plus de manier waarop je deze wilt innen (percentage per reservering, toeslag per gast, toeslag per nacht of toeslag per gast per nacht).

  Als je actief bent in een regio of rechtsgebied waar wij namens jou belastingen innen en afdragen (automatisch of standaardbelastinginning), kun je mogelijk nog steeds belastingen aan je advertentie toevoegen. Afhankelijk van het rechtsgebied heb je dan een van de volgende twee opties:

  1. Je meldt je af voor de standaardbelastinginning en voegt de belastingen zelf toe.
  2. Je voegt belastingen toe naast de belastingen die wij al automatisch innen. Bekijk de bedragen voor het innen van toeristenbelasting om te zien wat Airbnb namens jou int voordat je extra belastingen toevoegt.

  Als je je afmeldt voor de standaardbelastinginning en zelf belastingen toevoegt, innen wij nog steeds de belastingen op je nachttarief en de extra kosten. Alleen maken we deze daarna aan jou over, zodat jij ze weer kunt afdragen aan de belastingdienst. Als je belastingen toevoegt naast de belasting die wij al automatisch innen, maken we die extra belastingen daarna aan jou over, zodat jij ze weer kunt afdragen aan de belastingdienst. De belastingen die wij automatisch innen, dragen we rechtstreeks af aan de belastingdienst. Als je je afmeldt voor de standaardbelastinginning, worden alle standaardbelastingen vervangen door de belastingen die je zelf toevoegt.

  Nadat je deze functie hebt ingesteld, wordt de belasting berekend op basis van je nachttarief en eventuele extra kosten die daarin zijn inbegrepen. Gasten kunnen in het gedeelte Toeristenbelasting van hun kostenspecificatie zien welke belastingen van toepassing zijn.

  Welke zaken worden belast

  • nachttarief (inclusief de servicekosten voor hosts van Airbnb)
  • standaardvergoeding voor de kosten van het beheer, de community en het beddengoed
  • schoonmaakkosten
  • kosten voor extra gasten

  Welke zaken niet worden belast

  • servicekosten voor gasten van Airbnb
  • waarborgsommen

  Of deze functie beschikbaar is, hangt van bepaalde voorwaarden af. Bovendien kun je via deze functie mogelijk niet alle gewenste soorten belastingen innen. Lees meer over waarom je mogelijk geen belastingen kunt toevoegen.

  Hoe voeg je belastingen toe voor individuele advertenties?

  Je moet professionele verhuurtools inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken.

  Als we nog geen belastingen innen en afdragen voor je advertentie

  1. Ga naar je Advertentiepagina en klik op de advertentie die je wilt bewerken
  2. Selecteer Lokale belastingen en wetten
  3. Klik op Een belasting toevoegen
  4. Selecteer het type belasting in het keuzemenu
  5. Selecteer het type toeslag en voeg het bedrag dat wordt geïnd toe in het veld onder Bedrag
  6. Voeg je zakelijke belastingnummer en je fiscale registratienummer voor accommodatie toe (lees hieronder aanvullende informatie over fiscale registratienummers)
  7. Geef aan of je regio een vrijstelling geeft voor langetermijnverblijven (als je Jakiest, krijg je de optie om aanvullende gegevens te verstrekken)
  8. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op Opslaan

  Als we belastingen innen en afdragen voor je advertentie (standaardbelastingen)

  Als we al een aantal belastingen voor je innen, kun je op twee manieren belastingen toevoegen aan je advertentie, afhankelijk van het rechtsgebied waarin je accomodatie zich bevindt.

  Op de eerste manier kun je kiezen tussen het standaard en aangepast innen van belastingen. Als je onder deze optie kiest voor het innen van aangepaste belastingen, dan innen we alleen de belastingen die je toevoegt.

  1. Ga naar je Advertentiepagina en klik op de advertentie die je wilt bewerken
  2. Selecteer Lokale belastingen en wetten
  3. Kies Innen van aangepaste belastingen
  4. Klik op Een belasting toevoegen
  5. Selecteer het type belasting in het keuzemenu
  6. Selecteer het type toeslag en voeg het bedrag dat wordt geïnd toe in het veld onder Bedrag
  7. Voeg je zakelijke belastingnummer en je fiscale registratienummer voor accommodatie toe (lees hieronder aanvullende informatie over fiscale registratienummers)
  8. Geef aan of je regio een vrijstelling geeft voor langetermijnverblijven (als je Jakiest, krijg je de optie om aanvullende gegevens te verstrekken)
  9. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op Opslaan

  Als je later alle aangepaste belastingen verwijdert, schakel je automatisch terug naar het innen van standaardbelastingen.

  De tweede manier waarop je belastingen kunt toevoegen aan een advertentie is door meer belastingen toe te voegen aan de belastingen die we al innen. We innen deze belastingen naast de belastingen die we automatisch namens jou innen. Je kunt de door Airbnb geïnde belastingbedragen bekijken.

  1. Ga naar je Advertentiepagina en klik op de advertentie die je wilt bewerken
  2. Selecteer Lokale belastingen en wetten
  3. Klik op Een belasting toevoegen
  4. Selecteer het type belasting in het keuzemenu
  5. Selecteer het type toeslag en voeg het bedrag dat wordt geïnd toe in het veld onder Bedrag
  6. Voeg je zakelijke belastingnummer en je fiscale registratienummer voor accommodaties toe (lees hieronder aanvullende informatie over fiscale registratienummers)
  7. Geef aan of je regio een vrijstelling geeft voor langetermijnverblijven (als je Jakiest, krijg je de optie om aanvullende gegevens te verstrekken)
  8. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op Opslaan

  Belastingnummers

  Zakelijk belastingnummer

  Een zakelijk belastingnummer is een uniek nummer dat rechtstreeks betrekking heeft op de onderneming zelf. In de VS is je zakelijke belastingnummer bijvoorbeeld je federale identificatienummer van de werkgever (federal Employer Identification Number). In het Verenigd Koninkrijk is je zakelijke belastingnummer je unieke belastingnummer (Unique Taxpayer Reference) en in Estland is je zakelijke belastingnummer je registratiecode voor rechtspersonen. Dit nummer varieert op basis van waar je onderneming geregistreerd is. Dit nummer kan worden gebruikt om je onderneming te identificeren voor meerdere doeleinden, niet alleen voor belastingen. Meestal krijg je een zakelijk belastingnummer op het moment dat je je registreert bij de belastingdienst of je je onderneming registreert. Je vindt dit nummer op de belastingdocumenten of bedrijfsdocumenten die je hebt ontvangen.

  Registratienummer voor accommodatiebelasting

  Veel rechtsgebieden in de VS geven een registratienummer voor accommodatiebelasting af, het unieke nummer dat je hebt gekregen van je lokale belastingjurisdictie. Afhankelijk van de jurisdictie kan dit een accommodatiespecifiek registratienummer zijn of een lokaal bedrijfsregistratie- of rekeningnummer. In Florida is je fiscale registratienummer voor accommodaties bijvoorbeeld je staatsregistratienummer voor omzetbelasting, en je belastingnummer voor toeristenontwikkeling voor toeristenbelasting. In Sacramento (Californië) is je fiscale registratienummer voor accommodaties je zakelijke klantnummer voor belasting op kortetermijnverhuur. In Eureka Springs (Arkansas) is je fiscale registratienummer voor accommodaties je CAPC-belastingvergunningnummer. Naast het rechtsgebied, varieert je fiscale registratienummer voor accommodaties afhankelijk van de specifieke belasting die je int.

  Veel niet-Amerikaanse rechtsgebieden bieden ook een registratieprocedure voor accommodatie- en toeristenbelasting. Voor het verhuren van accommodaties in de stad Ljubljana (Slovenië) is bijvoorbeeld registratie vereist voor de toeristen- en promotiebelasting van de stad. Het nummer/identificatienummer dat je bij de registratie wordt toegewezen, is het nummer dat je hier invoert.

  Vrijstellingen bij langetermijnverblijven

  Een reservering voor een langetermijnverblijf kan in aanmerking komen voor een vrijstelling, als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wat beschouwd wordt als een langetermijnverblijf hangt af van het rechtsgebied waarin de accommodatie zich bevindt. Bijvoorbeeld:

  • Rechtsgebied X: een reservering van meer dan 30 dagen wordt niet belast
  • Rechtsgebied Y: een reservering van meer dan 45 dagen wordt niet belast
  • Rechtsgebied Z: voor reserveringen van meer dan 30 dagen zijn belastingen alleen van toepassing op de eerste 30 dagen

  Neem contact op met je lokale belastingautoriteit voor meer informatie over vrijstellingen voor langetermijnverblijven in jouw rechtsgebied.

  Hoe werkt het uitbetalen van belastingen?

  De belastingen die je met deze functie hebt toegevoegd worden berekend op basis van je uitbetaling, maar worden apart uitbetaald. In je reguliere uitbetaling zijn je nachttarief, schoonmaakkosten en alle andere extra kosten die je voor nieuwe reserveringen int opgenomen, minus de servicekosten voor verhuurders. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het belastingbedrag dat je wilt innen. Jij bent verantwoordelijk voor het indienen, betalen en opgeven van alle aan je reserveringen gerelateerde belastingen bij de relevante belastingautoriteiten. Meer informatie over je belastingaangifte en uitbetalingen.

  Invloed van belastingen op je totaalprijs

  Je totaalprijs stijgt na het toevoegen van nieuwe belastingen. Als je eerder de toeristenbelasting had opgenomen in je nachttarief, moet je je nachttarief na het toevoegen van nieuwe doorberekende belastingen aanpassen om je nachttarief gelijk te houden.

  Een voorbeeld: Je lokale toeristenbelasting is vijf procent. Om $ 95 USD per gereserveerde nacht te verdienen, vraag je een nachttarief van $ 100 USD, dat inclusief $ 5 USD aan toeristenbelasting is. Wanneer je de nieuwe belasting van vijf procent toevoegt, zijn de totale kosten (inclusief belastingen) nu $ 105 USD. Als je totale kosten (inclusief belastingen) van $ 100 USD wilt blijven vragen, zul je jouw nachttarief moeten verlagen naar $ 95 USD

  Gegevens die we delen met relevante belastingautoriteiten

  Airbnb kan bepaalde gegevens en andere informatie met betrekking tot transacties en belastingen doorgeven aan de relevante belastingautoriteit, zoals je naam, advertentieadres, van toepassing zijnde zakelijke en fiscale identificatienummers, accommodatiekosten, servicekosten, bruto-reserveringen, uitbetaalde belastingbedragen, reserveringsdatums en transactiedatums.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?