Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Verantwoord verhuren in België

  Je kunt dit artikel in het Frans, Duits, Nederlands of Engels lezen.

  We hebben dit artikel geschreven zodat Airbnb-hosts op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en om een nuttig overzicht te geven van verschillende wetten, regelgevingen en praktische tips. Je bent verplicht onze richtlijnen te volgen, zoals onze standaard voor gastvrijheid, en om ervoor te zorgen dat je de wetten en andere regels volgt die van toepassing zijn op je specifieke omstandigheden en locatie.

  We raden je aan je eigen onderzoek te doen, omdat dit artikel niet allesomvattend is en niet voldoet als juridisch of fiscaal advies. Aangezien we dit artikel niet continu bijwerken, moet je van elke bron zelf controleren of de informatie niet recent gewijzigd is.

  Inhoudsopgave

  Gezondheid en netheid

  Vanwege de COVID-19-crisis is de toepassing van de juiste gezondheids- en veiligheidsmaatregelen van groot belang voor het herstel van de toerismebranche. Algemene informatie overhet aangescherpte schoonmaakprotocol van Airbnb staat onder algemene informatie over verhuren.

  Belangrijke schoonmaaktips

  Lokale samenwerking met Ekoklean

  Om Belgische hosts te steunen, werkt Airbnb samen met de duurzame schoonmaakexperts van Ekoklean. Deze samenwerking met Ekoklean draagt bij aan de implementatie van het algemene schoonmaakprotocol in België. Dit is door Airbnb ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende experts op het gebied van gastvrijheid en medische hygiëne.

  Met ingang van juli bieden Airbnb en Ekoklean hosts de mogelijkheid om het schoonmaken en desinfecteren naar een professioneel niveau te tillen. Dit doen we aan de hand van een aantal mogelijkheden en diensten:

  • Het 'Ekoklean on demand'-programma: een nieuwe schoonmaak- en ontsmettingsdienst uitgevoerd door teams van professionele schoonmakers.
  • Schoonmaak- en ontsmettingskits met milieuvriendelijke, beschermende kleding en medisch goedgekeurde ontsmettingsmiddelen.

  Je kunt contact opnemen met Ekoklean via contact@ekokleanondemand.fr voor meer informatie.

  Nationale belastingen

  Belasting is ingewikkeld. Je belastingverplichtingen zijn afhankelijk van je specifieke omstandigheden, dus we raden aan om zelf je verplichtingen te achterhalen of om specifieke vragen aan een belastingadviseur te stellen.

  Over het algemeen wordt het geld dat je verdient als Airbnb-host gezien als belastbaar inkomen. Dat betekent dat er mogelijk inkomstenbelasting, huurbelasting of btw over geheven kan worden.

  De termijn voor het indienen van de belastingaangiften voor België is elk jaar anders. Neem contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën voor de exacte datum en om te achterhalen of je aangifte moet doen over jouw inkomsten als Airbnb-host. Dit bedrag vind je in het overzicht van verhuurinkomsten. We sturen je ook een jaarlijks inkomstenoverzicht, zodat je je belastingverplichting beter begrijpt en eraan kunt voldoen. Controleer meteen even of je voor andere voordelen in aanmerking komt, zoals belastingverminderingen en toeslagen.

  Gratis belastinggids

  Samen met een onafhankelijk accountantskantoor hebben we een gratis belastinggids samengesteld over wat je fiscale verantwoordelijkheden als Airbnb-host in België zijn (beschikbaar in het: [Nederlands]|[Frans]|[Duits]|[Engels]).

  Belasting toegevoegde waarde (btw)

  In sommige gevallen kunnen de huurinkomsten van je woning onderhevig zijn aan btw. SPF Finances legt uit wanneer je btw-plichtig bent en bespreekt btw-uitzonderingen op de website.

  Toeristenbelasting

  Elke gemeente in België is gemachtigd om een toeristenbelasting in te voeren voor reizigers die op hun grondgebied verblijven. Neem voor meer informatie contact op met jouw gemeente. Als je accommodatie zich in Brussel bevindt, ga je naar de Brusselse belastingwebsite voor meer informatie.

  Je kunt meer lezen over hoe je toeristenbelasting kunt toevoegen aan je advertentie en hoe je toeristenbelasting kunt innen voor je reserveringen.

  Terug naar boven

  Gemeentelijke en regionale regelgeving

  Voor elke Belgische stad of regio kunnen andere regels voor hosts gelden. Die regels zijn gebaseerd op plaatselijke wetgeving. In dit gedeelte staat informatie over de bij ons bekende regels voor verschillende regio's, maar we raden aan om ook zelf onderzoek naar lokale regelgeving te doen.

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2015 nieuwe regelgeving aangenomen voor toeristische accommodaties. Toeristische accommodaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten aan een aantal procedures voldoen, waaronder een voorafgaande registratie. Neem contact op met de afdeling Economie en Werkgelegenheid van Brussel. Stuur ze rechtstreeks een e-mail of bel +32 (0)2 204 25 00.

  De regio Vlaanderen

  Vlaanderen heeft in 2016 regelgeving aangenomen voor toeristische accommodaties. Hieronder valt een online aanmelding voor hosts. Deze regelgeving is sinds 1 april 2017 van kracht. Ga naar de Vlaamse website voor toerisme, stuur de afdeling toerisme een e-mail of bel +32 (0)2 504 04 00.

  Wallonië

  De Commissie Toerisme van het Waals Gewest heeft de regels voor het delen van woningen in de toerismewet met ingang van 1 januari 2017 vereenvoudigd.

  De nieuwe regelgeving omvat een eenvoudige online verklaring bij de Commissie Toerisme. Hosts kunnen hun accommodatie zonder verblijfslimiet verhuren, op voorwaarde dat ze een aansprakelijkheidsverzekering en een brandveiligheidscertificaat hebben (of een vereenvoudigd inspectiecertificaat).

  Terug naar boven

  Regelgeving en toestemmingen

  Het is belangrijk dat je nagaat of je toestemming hebt om je ruimte te verhuren. Door onder andere contracten, wetten en het gemeentebeleid kunnen hiervoor beperking gelden. Neem contact op met een advocaat of lokale instantie om meer te weten te komen over de voorschriften, beperkingen en verplichtingen die specifiek gelden voor jouw omstandigheden.

  Je kunt de algemene informatie in dit artikel gebruiken als uitgangspunt voor de regelgeving en toestemmingen op het gebied van verhuren.

  Contracten en vergunningen

  Soms staan er in huurovereenkomsten, contracten, voorschriften van het gebouw en het gemeentebeleid beperkingen voor (onder)verhuur. Controleer alle contracten die je hebt ondertekend of neem contact op met je verhuurder, gemeenteraad of een andere instantie.

  Je kunt wellicht een bijlage aan je huurovereenkomst of contract laten toevoegen, waarin duidelijk de zorgen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle partijen staan omschreven.

  Hypotheekbeperkingen

  Heb je een hypotheek (of een ander soort lening) voor je woning, neem dan contact op met de bank of leningverstrekker om te controleren of er geen beperkingen gelden voor (onder)verhuur.

  Beperkingen voor sociale huurwoningen

  Voor sociale huurwoningen gelden meestal regels die onderverhuur zonder toestemming verbieden. Neem contact op met de woningbouwvereniging als je in een sociale huurwoning woont en graag wilt verhuren.

  Huisgenoten

  Deel je jouw huis met anderen, overweeg dan om een formele overeenkomst met je huisgenoten op te stellen waarin de verwachtingen uiteen worden gezet. In een overeenkomst met huisgenoten kan je onder andere opnemen hoe vaak je van plan bent om gasten te ontvangen, hoe je omgaat met gasten en of je de winst deelt.

  Europees consumentenrecht

  Volgens het Europese consumentenrecht moet je jouw klanten specifieke informatie verstrekken als je online goederen of diensten aanbiedt. Verhuren via Airbnb wordt beschouwd als een dienst. We hebben informatie en tools om je te helpen beslissen of je een ondernemer bent in de horecasector en om je te helpen begrijpen welke verantwoordelijkheden je hebt bij het beschermen van consumenten in de EU.

  Misbruik

  We nemen passende maatregelen als iemand ons op de hoogte brengt van mogelijk misbruik. We hebben richtlijnen die lokale autoriteiten helpen bij het melden van misbruik van woningen.

  Terug naar boven

  Veiligheid

  We hechten veel waarde aan de veiligheid van hosts en hun gasten. Je kunt je gasten meer gemoedsrust bieden door een paar eenvoudige voorbereidingen te treffen, zoals instructies in geval van nood en het doorgeven van mogelijke risico's.

  Contactgegevens in geval van nood

  Zorg voor een contactlijst met daarop de volgende telefoonnummers:

  • lokale noodnummers
  • het nummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis
  • jouw eigen telefoonnummer
  • een telefoonnummer van een andere contactpersoon (voor als gasten jou niet kunnen bereiken)

  Het is ook belangrijk dat gasten weten hoe ze het beste met je in contact kunnen komen in geval van nood. Een veilig alternatief voor de communicatie met gasten is de berichtenreeks van Airbnb.

  Medische benodigdheden

  Zorg voor een EHBO-doos en laat je gasten weten waar deze ligt. Controleer de doos regelmatig, zodat je deze waar nodig kunt bijvullen.

  Brandpreventie

  Als je apparatuur hebt die op gas werkt, volg dan alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en hang een werkende koolmonoxidemelder op. Zorg voor een brandblusser en vergeet niet om deze regelmatig te onderhouden.

  Uitgangen

  Zorg dat er een duidelijk gemarkeerde vluchtroute is in geval van brand. Hang een plattegrond met de vluchtroute op een plek waar gasten deze gemakkelijk kunnen zien.

  Gevarenpreventie

  Een aantal manieren om potentiële risico's te helpen voorkomen:

  • Inspecteer je woning op plekken waar gasten kunnen struikelen of vallen.
  • Pak de risicoplekken aan of markeer deze duidelijk.
  • Repareer eventuele blootliggende bedrading.
  • Zorg ervoor dat je trappen veilig zijn en leuningen hebben.
  • Verwijder alle objecten die gevaarlijk kunnen zijn voor je gasten, of berg deze achter slot en grendel op.

  Kindveiligheid

  Sommige gasten reizen met jonge gezinsleden en willen weten of je huis voor hen geschikt is. Geef in de Aanvullende opmerkingen onder Advertentiegegevens in je Airbnb-account aan wat de mogelijke gevaren zijn, of dat je woning niet geschikt is voor kinderen en baby's.

  Klimaatbeheersing

  Werkende apparaten, zoals kachels en airconditioners, kunnen het verblijf van je gasten een stuk comfortabeler maken. Er zijn veel manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat je gasten zich prettig blijven voelen:

  • Zorg ervoor dat je huis goed geventileerd is.
  • Geef instructies over veilig gebruik van de verwarming en airconditioning.
  • Controleer of de thermostaat goed werkt en zorg ervoor dat gasten weten waar ze deze kunnen vinden.
  • Onderhoud de apparaten regelmatig.

  Bezettingslimiet

  Bepaal een veilige bezettingslimiet. Mogelijk heeft je lokale overheid daar richtlijnen voor.

  Terug naar boven

  Beleefdheid

  Verantwoord verhuren betekent ook dat je jouw gasten uitlegt hoe ze zich het best kunnen gedragen binnen jouw gemeenschap. Door je gasten op de hoogte te stellen van lokale regels en gebruiken, zorg je ervoor dat iedereen een fijne ervaring heeft.

  Voorschriften voor gebouwen

  Heeft je gebouw gemeenschappelijke ruimtes of gedeelde voorzieningen, laat je gasten dan de regels voor die plekken weten.

  Huisregels

  Vermeld je Huisregels onder de Aanvullende opmerkingen van de Advertentiegegevens in je Airbnb-account. Gasten waarderen het als je jouw verwachtingen vooraf met hen deelt.

  Buren

  Het is vaak een goed idee om je buren te laten weten dat je van plan bent om te verhuren. Dit geeft hen de kans om jou vragen te stellen of om hun bedenkingen te uiten.

  Geluidsoverlast

  Gasten reserveren om allerlei redenen via Airbnb, ook als ze vakantie of iets te vieren hebben. Laat je gasten in een vroeg stadium weten wat de impact van geluidsoverlast is op de buren, zodat alles soepel verloopt.

  Als je je zorgen maakt over overlast voor je gemeenschap, dan zijn er verschillende manieren waarop je kunt helpen om geluidsoverlast te beperken:

  • Stel regels op voor wanneer het stil moet zijn.
  • Sta geen huisdieren toe.
  • Geef aan dat je ruimte niet geschikt is voor kinderen of baby's.
  • Verbied feestjes en ongeregistreerde gasten.

  Parkeren

  Stel je gasten op de hoogte van eventuele parkeerregels die voor je gebouw en buurt gelden. Voorbeelden van mogelijke parkeerregels:

  • Parkeer alleen op een toegewezen plek.
  • Parkeer op dinsdag en donderdag niet aan de westkant van de straat vanwege schoonmaakwerkzaamheden.
  • Op straat parkeren is alleen toegestaan tussen 19.00 en 7.00 uur.

  Huisdieren

  Controleer je huurcontract of de voorschriften van je gebouw om er zeker van te zijn dat er geen beperkingen gelden voor huisdieren. Als je gasten de mogelijkheid biedt om huisdieren mee te nemen, willen ze graag weten waar ze hun huisdier kunnen uitlaten en waar ze afval weg kunnen gooien. Geef een reserveplan door, zoals het nummer van een nabijgelegen dierenkennel, voor het geval het huisdier van een gast de buren stoort.

  Privacy

  Respecteer altijd de privacy van je gasten. Onze regels voor bewakingsapparatuur geven duidelijk aan wat we van onze hosts verwachten, maar op sommige locaties is aanvullende wet- en regelgeving van toepassing waarvan je op de hoogte moet zijn.

  Roken

  Als roken bij jou niet is toegestaan, raden wij je aan om bordjes op te hangen om je gasten hier aan te herinneren. Zorg voor asbakken in de aangewezen ruimtes waar roken wel is toegestaan.

  Terug naar boven

  Verzekering

  Bepaal samen met je verzekeraar of tussenpersoon welke verplichtingen, beperkingen en dekkingen van toepassing zijn op jouw specifieke omstandigheden.

  Verhuurdersgarantie en Host Protection Insurance

  De Verhuurdersgarantie en Host Protection Insurance van Airbnb bieden je een basisdekking voor vermelde schade en aansprakelijkheden. Deze zijn echter geen vervanging voor een verzekering voor huiseigenaren, een verzekering voor huurders of een adequate aansprakelijkheidsverzekering. Mogelijk moet je ook aan andere verzekeringseisen voldoen.

  Aansprakelijkheid en basisdekking

  Bekijk je polis voor huiseigenaren of huurders samen met je verzekeraar of tussenpersoon om ervoor te zorgen dat je accommodatie voldoende aansprakelijkheidsdekking en eigendomsbescherming biedt.

  Terug naar boven

  Andere verhuurinformatie

  Bekijk onze veelgestelde vragen over verhuren voor meer informatie over verhuren op Airbnb.

  Terug naar boven

  Houd er rekening mee dat Airbnb geen controle heeft over het gedrag van hosts en alle aansprakelijkheid afwijst. Hosts die niet aan hun verantwoordelijkheden voldoen, worden mogelijk geschorst of van de Airbnb-website verwijderd. Airbnb is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of juistheid van de informatie in links naar sites van derden (waaronder eventuele links naar wet- en regelgeving).

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?