Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden

  Opmerking: dit artikel gaat niet over situaties die verband houden met de coranapandemie (COVID-19). Lees het artikel over verzachtende omstandigheden in verband met COVID-19 als je wilt weten welke situaties gedekt zijn, en met name welke beperkingen gelden voor reserveringen die na 14 maart 2020 zijn gemaakt.

  Ingangsdatum: 20 januari 2021

  Overzicht

  In de Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden wordt uitgelegd hoe annuleringen worden afgehandeld wanneer zich na het reserveren onvoorziene gebeurtenissen voordoen waarop je geen invloed hebt en waardoor het praktisch niet haalbaar of zelfs illegaal is om je reservering te voltooien. Deze voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen van zowel accommodaties als ervaringen.

  Wanneer deze voorwaarden annulering toestaan, hebben die voorrang op de annuleringsvoorwaarden van de reservering. Gasten die worden getroffen door een gebeurtenis die onder deze voorwaarden valt, kunnen hun reservering annuleren en, afhankelijk van de omstandigheden, een terugbetaling in contanten, reistegoed en/of een andere vergoeding ontvangen. Hosts die getroffen worden door een gebeurtenis die onder deze voorwaarden valt, kunnen zonder nadelige gevolgen annuleren, maar afhankelijk van de omstandigheden kunnen de datums van de geannuleerde reservering op hun kalender worden geblokkeerd.

  Gebeurtenissen die gedekt zijn

  In deze voorwaarden wordt met de term Gebeurtenis verwezen naar de volgende situaties die zich na het reserveren voordoen, onvoorzien zijn op het moment van reserveren en het voltooien van de reservering onmogelijk maken of wettelijk verbieden.

  Wijzigingen in de reisvereisten van de overheid. Onverwachte veranderingen aan de eisen die een overheidsinstantie aan een paspoort of visum stelt, waardoor de reis naar de bestemming onmogelijk wordt. Kwijtgeraakte of verlopen reisdocumenten of andere persoonlijke omstandigheden in verband met de reistoestemming van gasten vallen hier niet onder.

  Afgekondigde noodsituaties en epidemieën. De overheid heeft lokaal of nationaal een noodsituatie, epidemie, pandemie of noodsituaties in verband met de volksgezondheid afgekondigd. Dit geldt niet voor endemische ziekten of ziekten die in een bepaald gebied gangbaar zijn, zoals malaria in Thailand of knokkelkoorts (dengue) in Hawaï.

  Reisbeperkingen van de overheid. Reisbeperkingen die een overheidsinstantie heeft opgelegd en waardoor reizen naar, verblijven in of terugkeren vanuit de locatie van de accommodatie onmogelijk of verboden is. Dit geldt niet voor niet-bindende reisadviezen en soortgelijke richtlijnen van de overheid.

  Militaire ingrepen en andere vijandelijkheden. Oorlogsdaden, vijandelijkheden, invasies, burgeroorlog, terrorisme, explosies, bombardementen, opstanden, rellen, oproer en maatschappelijke onrust.

  Natuurrampen. Natuurrampen, overmacht, grootschalige uitval van essentiële nutsvoorzieningen, vulkaanuitbarstingen, tsunami's en andere ernstige en abnormale weersomstandigheden. Dit geldt niet voor weers- of andere natuurlijke omstandigheden die met enige regelmaat op een bepaalde locatie voorkomen, bijvoorbeeld orkanen tijdens het orkaanseizoen in Florida.

  Wat niet gedekt wordt

  Al het andere. Deze voorwaarden staan alleen annuleringen toe voor de hierboven beschreven situaties. Al het andere is uitgesloten. Voorbeelden van situaties waarvoor deze voorwaarden annuleringen niet toestaan, zijn: onverwachte ziekte, ziekte of letsel; overheidsverplichtingen zoals juryplicht, verschijning in de rechtbank of militaire taken; reisadviezen of andere overheidsrichtlijnen (die niet voldoen aan een reisverbod); annulering of verzetten van een evenement waarvoor de reservering is gemaakt; en vervoersverstoringen die geen verband houden met een gedekte gebeurtenis, zoals wegafsluitingen, evenals annuleringen van vluchten, treinen, bussen en veerboten. Als je in deze gevallen een reservering annuleert, zal het terug te betalen bedrag afhangen van de annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de reservering.

  De volgende stap

  Als we je op de hoogte stellen of informatie publiceren die bevestigt dat deze voorwaarden op jouw reservering van toepassing zijn, volg dan de door ons verstrekte annuleringsinstructies. Wanneer we je op de hoogte hebben gesteld of informatie hebben gepubliceerd over hoe deze voorwaarden van toepassing zijn, heb je als het goed is de mogelijkheid om onder deze voorwaarden te annuleren door naar de pagina Reizen te gaan en de betreffende reservering te annuleren. Als je van mening bent dat deze voorwaarden voor je reservering gelden, maar we hebben je niet op de hoogte gesteld of geen informatie over de gebeurtenis gepubliceerd, dan moet je contact met ons opnemen om je reservering te annuleren. In alle gevallen moet je documentatie kunnen verstrekken waaruit blijkt hoe de gebeurtenis jou of je reservering heeft beïnvloed.

  Neem bij vragen contact met ons op.

  Andere dingen om rekening mee te houden

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen met een aankomstdatum op of na de ingangsdatum. Onze Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden zijn niet van toepassing op reserveringen voor Airbnb Luxe of Luxury Retreats, aangezien daarvoor een eigen Restitutiebeleid voor gasten geldt.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen