Ga direct naar inhoud
Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  De standaard en verwachtingen van Airbnb

  Om ervoor te zorgen dat onze community veilig en vertrouwd blijft, hebben we onze normen en verwachtingen voor alle verhuurders en reizigers gepubliceerd.

  We ontwikkelden deze normen op basis van onze uitgebreide ervaring in de gesprekken met de leden van de Airbnb-community. Deze waarden zijn bedoeld om ons bestaande beleid binnen één kader te plaatsen, zodat het voor de leden van de Airbnb-community duidelijker zal zijn wat zij van ons kunnen verwachten en wat wij van de leden verwachten.

  Hoe worden deze normen gehandhaafd?

  Elke beslissing met betrekking tot de handhaving van deze standaard en verwachtingen is het resultaat van zorgvuldig en uitvoerig werk van een deskundig team, dat ons adviseert over de juiste aanpak. Onze reacties op schendingen van dit beleid waren en blijven gebaseerd op de ernst van het probleem. We streven ernaar om met de omstandigheden van elke situatie rekening te houden bij het nemen van onze beslissingen om hand te haven, maar we hebben in onze reactie op ernstige schendingen van het beleid onze discretie beperkt.

  Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing?

  Onze handhavingsteams bestaan uit toegewijde vakmensen, maar het zijn nog steeds mensen. Dus in zeldzame gevallen kunnen bepaalde beslissingen over de handhaving onjuist zijn. Als je het niet eens bent met een beslissing die we hebben genomen, kun je contact met ons opnemen en we zullen de beslissing zorgvuldig opnieuw bekijken. De definities van de normen en verwachtingen kunnen zelf niet worden getoetst.

  Zullen deze normen na verloop van tijd veranderen?

  We blijven altijd leren en groeien en onze normen en verwachtingen zullen dus met de tijd veranderen. Zorg ervoor dat je onze normen raadpleegt als je vragen hebt over een bepaalde situatie.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen